Logo strony - Twinning Współpraca Bliźniacza

Wygrana NIK w Kosowie: KS 17 IPA FI 01 19 – Further strengthening of Kosovo National Audit Office impact

Najwyższa Izba Kontroli wygrała projekt twinningowy w Kosowie zat. Further strengthening of Kosovo National Audit Office impact (budżet 700 000 euro).

Warto dodać, że zrobiła to w znakomity sposób - z niezwykle rzadko spotykanym wynikiem 100/100 punktów.

Gratulujemy!

© Ministerstwo Spraw Zagranicznych Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa tel. (+4822) 523 9000