Logo strony - Twinning Współpraca Bliźniacza

Zmiana nazwy państwa z „Republika Macedonii” na „Republika Macedonii Północnej"

Szanowni Państwo,

14 lutego 2019r. władze Republiki Macedonii notyfikowały wszystkim państwom członkowskim ONZ zmianę nazwy państwa na „Republic of North Macedonia” („Republika Macedonii Północnej”).

Nazwa skrócona państwa to „North Macedonia” („Macedonia Północna”). Dla określenia obywatela stosuje się wyrażenie: „Macedonian/citizen of the Republic of North Macedonia” („Macedończyk/obywatel Republiki Macedonii Północnej”).

KPK

 

© Ministerstwo Spraw Zagranicznych Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa tel. (+4822) 523 9000