Realizacja programów twinningowych przez polską administrację publiczną w 2014 r.

Spośród dziewięciu złożonych w 2014 r. propozycji twinningowych Polska administracja publiczna wygrała pięć projektów na łączną kwotę 8 230 000 euro. Wygraliśmy projekty w Albanii, Bośni i Hercegowinie, Macedonii, Mołdawii i na Ukrainie. Szczegółowa lista projektów w załączeniu.
Polskie twinningi w 2014 r.

© Ministerstwo Spraw Zagranicznych Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa tel. (+4822) 523 9000