Kontakt

Departament Współpracy Rozwojowej

Wspólny adres do korespondencji e-mail:

twinning@msz.gov.pl


Wojciech Gołębiowski

Krajowy Punkt Kontaktowy

Radca ministra

Koordynator programów Twinning i TAIEX

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

Telefon: +48 22 523 8206

Tel. kom.: +48 728410213

e-mail: wojciech.golebiowski@msz.gov.pl

© Ministerstwo Spraw Zagranicznych Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa tel. (+4822) 523 9000