Nowe stawki per diems obowiązujące od 1 kwietnia 2015 r.

Nowe stawki diet eksperckich (per diems) obowiązujące od 1 kwietnia 2015 r.
Nowe stawki per diems 1.04.2015

© Ministerstwo Spraw Zagranicznych Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa tel. (+4822) 523 9000