Doradcy wysokiego szczebla dla rządu Republiki Mołdawii

Szanowni Państwo,
Komisja Europejska zapowiedziała rozpoczęcie przygotowań do rekrutacji doradców (z doświadczeniem politycznym) rządu Republiki Mołdawii.

Poniżej przedstawiam Państwu kalendarz plac w ramach ww. inicjatywy:

  • do 30 czerwca 2015 r. – zatwierdzenie ostatecznej listy sektorów i profilów ekspertów;
  • lipiec 2015 – DG NEAR prześle do NCP wymagania w odniesieniu do 20-30 ekspertów;
  • wrzesień 2015 – podczasAnnual IB Days państwa członkowskie przekażą informację nt. potencjalnych kandydatów na stanowiska doradców;
  • październik 2015 – wstępna selekcja kandydatów;
  • listopad 2015 – wybór doradców wysokiego szczebla i spotkania wprowadzające z mołdawskimi partnerami;
  • luty/marzec 2016 – rozpoczęcie prac doradców w ramach misji EUHLA.


Eksperci Mołdawia

© Ministerstwo Spraw Zagranicznych Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa tel. (+4822) 523 9000