Zmiany w programach twinningowych od 1 lipca 2015 r.

Od 1 lipca 2015 r. Komisja Europejska wprowadza zmiany do regulacji twinningowych. Szczegóły w załączaniu. Ww. zmiany poprzedzają kompleksową reformę twinningu (nowy Twinning Manual), która ma nastąpić na przełomie 2015 i 2016 r.
Zmiany twinningowe 1.07.2015r.

© Ministerstwo Spraw Zagranicznych Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa tel. (+4822) 523 9000