Doradcy wysokiego szczebla dla rządu Republiki Mołdawii - Aktualizacja!

Uwaga! Informacja z 8.07.2015 r.
Dotyczy Informacji z 18.06.2015 r.

Delegatura UE do tej pory nie otrzymała od władz Mołdawii listy sektorów, które miałyby zostać objęte wsparciem. Ogłoszenie naboru (via NCP for Twinning and TAIEX) powinno nastąpić na przełomie października i listopada. Nowo wybrani doradcy będą zatrudniani na podstawie rocznych umów z możliwością przedłużenia na kolejne lata w zależności od oceny ich pracy.

© Ministerstwo Spraw Zagranicznych Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa tel. (+4822) 523 9000