TAIEX Flash Report za pierwsze półrocze 2015 r.

Publikujemy informację otrzymaną z Komisji Europejskiej, dotyczącą aktywnosci ekspertów z państw UE, w tym polskich w realizacji działań TAIEX w pierwszym półroczu 2015 r.
TAIEX Flash Report

© Ministerstwo Spraw Zagranicznych Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa tel. (+4822) 523 9000