Szkolenie twinningowe w KSAP

Uprzejmie informujemy, że w grudniu 2015 r. we współpracy z EIPA (European Institute of Public Adminsitration) KSAP przeprowadzi szkolenie dotyczące przygotowania ofert twinnigowych. Więcej wiadomości można znaleźć pod linkiem:

http://ksap.gov.pl/ksap/szkolenia/najblizsze-szkolenia/successful-preparation-and-implementation-of-twinning-projects

© Ministerstwo Spraw Zagranicznych Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa tel. (+4822) 523 9000