Institutial Building Days 2015

W dniach 1-2 października 2015 r. w Brukseli odbyło się doroczne spotkanie koordynatorów twinning i TAIEX.

Poniżej przedstawiamy w skrócie główne kwestie poruszane podczas tego spotkania:

Komisja Europejska przedstawiła dane nt. realizacji projektów twinningowych od 1998 r. Instytucje UE zrealizowały w tym, czasie ok. 2600 projektów na kwotę blisko dwóch miliardów euro. Najwięcej projektów zrealizowano w sektorach: finanse, rolnictwo, sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Zaprezentowano prace KE nad reformą twinningu. Niektóre państwa członkowskie w tym np. AT, DE, FR, LT, PL zgłosiły uwagi dot. potrzeby przyspieszenia ww. działań oraz zadeklarowały swoją pomoc w procesie reformowania twinningu. KE pozytywnie odniosła się do ww. deklaracji.

Przedstawiono statystyki instrumentu TAIEX. Wynika z nich, że Polska jest tu jednym z najaktywniejszych państw UE (ok. 7/8 miejsce w 2015 r.) A w niektórych z podprogramów ww. instrumentu (np. peer-2-peer) znajduje się w ścisłej czołówce najaktywniejszych państw UE.

Omówiono także zakończony z końcem września br. etap składania podań przez ekspertów z państw UE na stanowiska doradców wysokiego szczebla dla rządu Republiki Mołdawii (High Level Advisors – HLA). KE otrzymała 363 podania dot. stanowisk eksperckich od 270 ekspertów. Obecnie KE weryfikuje przesłane CV formułując skróconą listę ekspertów, którzy zostaną zakwalifikowani do następnego etapu. W grudniu KE będzie zapraszać ekspertów, którzy przeszli do kolejnego etapu na rozmowę do Kiszyniowa. (Koszty wizyty opłaca KE). W rozmowach tych raczej nie będą brali udziału przedstawiciele instytucji mołdawskich. Obecnie plan KE zakłada przedstawianie kierownikom poszczególnych instytucji mołdawskich jednego kandydata wyłonionego na dane stanowisko przez służby KE. Końcowa decyzja o akceptacji lub odrzuceniu ww. osoby będzie należała do Mołdawian.

Załączamy link, po kliknięciu na którego uzyskają Państwo dostęp do wszystkich prezentacji z ww. spotkania.

http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/ScreeningReports?id=JtueVgbQgUqsCnOq3whEUONn1JjXgX1UiKjzDNsp3xk
Zdjęcie IB Days

© Ministerstwo Spraw Zagranicznych Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa tel. (+4822) 523 9000