Aktualizacja Twinning Manual 2017

21 listopada 2018 r. Komisja Europejska przesłała do Krajowych Punktów Kontaktowych w państwach UE uaktualnienie podręcznika Twinning Manual 2017.

TM2017rev2018

Obecna wersja Podręcznika obowiązuje od 22 listopada 2018 r. dla wszystkich projektów zawartych (podpisanych) począwszy od ww. daty.

 

 

© Ministerstwo Spraw Zagranicznych Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa tel. (+4822) 523 9000