Logo strony - Twinning Współpraca Bliźniacza

Dane kontaktowe do osób kierujących poszczególnymi sektorami TAIEX

Szanowni Państwo,

Dysponujemy danymi kontaktowymi kierowników sektorów programu TAIEX w KE. Jeśli planują Państwo niestandardowe działania TAIEX uprzejmie proszę o kontakt.

KPK

 

© Ministerstwo Spraw Zagranicznych Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa tel. (+4822) 523 9000