Dobre praktyki twinningowe z ostatnich 20 lat - informacja dla KE

Informujemy, że otrzymaliśmy opisy dobrych praktyk twinningowych z projektów realizowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych oraz Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

Bardzo Państwu dziękujemy za chęć podzielenia się z innymi własnymi doświadczeniami. Opisy zostały przesłane Komisji Europejskiej.

KPK

© Ministerstwo Spraw Zagranicznych Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa tel. (+4822) 523 9000