Dobre praktyki twinningowe z ostatnich 20 lat - informacja dla KE

Szanowni Państwo,

 W związku z 20-leciem twinningu Komisja Europejska chce zamieścić na swojej twinningowej stronie internetowej informację o przykładach dobrych praktyk twinningowych z poszczególnych państw UE.

 Jeśli byliby Państwo zainteresowani aby informacja o współpracy twinningowej Państwa instytucji (jako biorcy jak i/albo dawcy pomocy) ukazała się na stronie KE prosiłbym o napisanie kilku zdań w języku angielskim opisujących daną sprawę, zgodnie z podanym poniżej wzorem.

 TEMPLATE:

  1. Twinning success stories in the last 20 years - please give a few examples and for each one specify: project title; which EU Member States implemented it; start and end date; topic; why it is a success story (what did it achieve / impact) or what it was the added value for your institution.
  • Example 1 (…)
  • Example 2 (…)
  • (…)

 Wśród dobrych praktyk mogą także znajdować się przypadki opisujące sytuacje, w których Państwa partner współpracy z czasów kiedy byli Państwo beneficjentami pomocy, jest teraz (lub był) Państwa partnerem (konsorcjum) w twinningach dla innych beneficjentów. Opisując ten przypadek proszę dostawać się także do podanego poniżej wzoru.

 Examples of previous recipients of Twinning assistance with whom you’re now working closely - please specify of which Twinning projects these countries were beneficiaries and on what you’re currently cooperating with them.

  • Example 1 (…)
  • Example 2 (…)
  • (…)

 KE zastrzegła, że nie gwarantuje, że wszystkie podane przypadki współpracy znajdą się w przygotowywanym przez nią materiale. KE będzie się kontaktowała z wybranymi instytucjami w celu ew. poszerzenia informacji o danym przypadku.

 Uprzejmie proszę o przesyłanie Państwa materiałów na adres KPK do 14 maja 2018 r.

KPK

© Ministerstwo Spraw Zagranicznych Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa tel. (+4822) 523 9000