Doroczne spotkanie koordynatorów twinning i TAIEX w Brukseli.

W dniach 6-7 lutego 2018 r. w Brukseli odbyło się doroczne spotkanie koordynatorów programów twinning i TAIEX. 

Najważniejsze kwestie poruszane na spotkaniu:

W zakresie twinningu KE poinformowała o priorytetach tematycznych dla Bałkanów Zachodnich w przyszłych latach. Są nimi: rządy prawa oraz finanse publiczne. Natomiast przeważająca część dyskusji poświęcona była historii programu twinningowego (w 2018 r obchodzimy 20-lecie tego programu).  W tym aspekcie ciekawe prezentacja wygłosili np. przedstawiciele Niemiec i Austrii, w których podkreślali wagę twinningu, jako  instrumentu kształtującego pozytywny obraz kraju dawcy pomocy za granicą. Zgodnie z następującą zasadą: „Jeśli nas znają, to nas rozumieją. Jeśli nas rozumieją, to nas lubią. Czyli, jeśli nas znają, to nas lubią”. To  pozytywne nastawienie jest dobrą bazą dla dalszej korzystnej współpracy ekonomicznej.

Sporą część  spotkania poświęcono na omówienie bieżących spraw związanych z instrumentem TAIEX. Istnieją poważne plany rozszerzenia TAIEX na kraje Afryki w ramach Instrumentu Partnerstwa. Co do obszarów tematycznych instrumentu TAIEX w projektach na wschodzie Europy (np.: w krajach PW) szczególny nacisk KE chce przyłożyć do następujących obszarów: transport, efektywność energetyczna oraz SME. Polscy eksperci aktywnie biorą udział w realizacji projektów TAIEX – Polska jest na ok. 10 miejscu spośród państwa UE w ilości rocznie realizowanych projektów. Natomiast Polska jest najaktywniejszym krajem w UE udzielającym ekspertyzy innym jeśli chodzi o tzw. TAIEX peer-to-peer, czyli instrument, w którym współpracują ze sobą wyłącznie eksperci wewnątrz UE w zakresie zarzadzania funduszami strukturalnymi.

Pod poniższym linkiem znajdą Państwo prezentacje z ww. spotkania.

https://we.tl/tJ9jsPaJna

© Ministerstwo Spraw Zagranicznych Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa tel. (+4822) 523 9000