Institution Building Days 2016

Poniżej znajduje się odnośnik do prezentacji z dorocznego spotkania koordynatorów twinning i TAIEX, które odbyło się w Brukseli w dniach 9-10 czerwca 2016 r.

http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/ScreeningReports?id=61-vU8E_2emBqDYFDh8rJ5gK581lv6_YUuPjFzhghAY

© Ministerstwo Spraw Zagranicznych Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa tel. (+4822) 523 9000