Logo strony - Twinning Współpraca Bliźniacza

Nowa oferta twinningowa NIK

Najwyższa Izba Kontroli przygotowała ofertę twinningową dla Kosowa w ranach projektu: KS 17 IPA FI 01 19 – Further strengthening of Kosovo National Audit Office impact.

Spodziewany termin ogłoszenia wyników konkursu to przełom maja i czerwca 2019 r.

© Ministerstwo Spraw Zagranicznych Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa tel. (+4822) 523 9000