Nowe polskie oferty twinningowe

W lutym 2018 r. polskie instytucje publiczne przygotowały dwie oferty twinningowe.

 

Dla Serbii - Urząd Komisji Nadzoru Finansowego - oferta w ramach projektu: Strengthening of the institutional capacities of the National bank of Serbia (NBS) in the process of EU accession. (Budżet: 800 tys. euro).

Dla Mołdawii - Komenda Główna Policji, jako młodszy partner w konsorcjum z instytucjami z Litwy - oferta w ramach projektu: Reform of the initial and continuous training of the police system in the Republic of Moldova. (Budżet: 2 miliony euro).

 

W obydwu ww. przypadkach oczekujemy na decyzję beneficjentów co do wyboru partnerów współpracy.

© Ministerstwo Spraw Zagranicznych Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa tel. (+4822) 523 9000