Logo strony - Twinning Współpraca Bliźniacza

Oferta twinningowa Najwyższej Izby Kontroli dla Palestyny

Najwyższa Izba Kontroli przygotowała propozycję twinningową dla Palestyny dot. standardów audytu środków publicznych. Tytuł projektu: Strengthening the capacities of the State Audit and Administrative Control Bureau and supporting the Bureau to become an independent, efficient and effective external audit institution in line with INTOSAI standards.

Budżet projektu wynosi 1.5 mln euro, a czas realizacji to 30 miesięcy. Rozstrzygnięcie konkursu jeszcze w grudniu 2019 r.

KPK

© Ministerstwo Spraw Zagranicznych Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa tel. (+4822) 523 9000