Logo strony - Twinning Współpraca Bliźniacza

Rozpoczęcie realizacji projektu NIK dla Kosowa

29.08.2019 r. Najwyższa Izba Kontroli rozpoczęła realizację projektu twinningowego dla Kosowa zat.: Further strengthening of Kosovo National Audit Office impact.

Projekt będzie trwał 18 miesięcy, a jego budżet wynosi 700 000 euro.

KPK

© Ministerstwo Spraw Zagranicznych Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa tel. (+4822) 523 9000