Spotkanie dot. dotychczasowych zasad realizacji projektów twinningowych

Szanowni Państwo,

Wyłącznie dla Państwa, którzy realizują obecnie projekty twinningowe, bądź przygotowują się do realizacji projektów twinningowych objętych „starymi” zasadami Twinning Manual 2012 istnieje możliwość zorganizowania  w MSZ spotkania w celu wymiany doświadczeń z realizacji projektów. Takie spotkanie mogłoby się odbyć pomiędzy 11 a 15 września 2017 r. Uprzejmie proszę o kontakt z KPK do wtorku 5 września br. pod numerem: +48 22 5238206 z informacją czy byliby Państwo zainteresowani udziałem w tym spotkaniu.

Z poważaniem,

Wojciech Gołębiowski

KPK

© Ministerstwo Spraw Zagranicznych Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa tel. (+4822) 523 9000