Uwaga! Informacja dla instytucji publicznych niewchodzących w skład administracji publicznej.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z obowiązującymi od 1 lipca 2017 r. przepisami zawartymi w Twinning Manual 2017 instytucje publiczne niewchodzące w skład administracji publicznej, w przypadku zamiaru realizacji projektu twinningowego, zobowiązane są uzyskać z Komisji Europejskiej status Mandated Body przed złożeniem beneficjentowi propozycji współpracy.

Powyższy wymóg dotyczy także tych instytucji, które przed 1 lipca 2017 r. posiadały status Mandated Body.

W celu uzyskania ww. statusu należy wypełnić w języku angielskim wniosek, który musi zostać podpisany przez kierownika instytucji aplikującej lub osobę przez niego upoważnioną. Następnie skan kompletnego wniosku proszę wysłać pocztą elektroniczną na adres Krajowego Punktu Kontaktowego ds. twinningów w MSZ, a także pocztą zwykłą na adres osoby z kierownictwa MSZ nadzorującej Departament Współpracy Rozwojowej.

Elektroniczna wersja Państwa wniosku zostanie przekazana służbom Komisji Europejskiej.

KPK

Wniosek o nadanie statusu Mandated Body.

© Ministerstwo Spraw Zagranicznych Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa tel. (+4822) 523 9000