Wydarzenia z okazji 20 lat TAIEX

Uprzejmie informujemy, że wraz z Ministerstwem Sprawiedliwości oraz Komisją Europejską przygotowujemy serię wydarzeń z okazji 20-lecia instrumentu TAIEX. Na początku czerwca 2016 r. w Warszawie planujemy zorganizować dwudniową serię spotkań i konferencji w obszarze tematycznym: Judicial Cooperation in Criminal Matters, jak i spotkań ogólnie poświęconych polskim doświadczeniom w realizacji instrumentu TAIEX.

Dalsze informacje przedstawimy wkrótce.

© Ministerstwo Spraw Zagranicznych Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa tel. (+4822) 523 9000