Wygrany projekt twinningowy dla Mołdawii

Szanowni Państwo,

Nawiązując do informacji z 1.03.2018 r. uprzejmie informuję, że Komenda Główna Policji w konsorcjum z partnerem z Litwy wygrała projekt twinningowy dla Mołdawii zat. Reform of the initial and continuous training of the police system in the Republic of Moldova.

KPK

© Ministerstwo Spraw Zagranicznych Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa tel. (+4822) 523 9000