Logo strony - Twinning Współpraca Bliźniacza

Konferencja twinningowa 2018

W dniu 23 listopada 2018 r. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odbyła się Konferencja twinningowa 2018.

Podczas spotkania omówiono miedzy innymi dotychczasowe działania polskich instytucji publicznych w ramach projektów twinnigowych i TAIEX w 2018 r.

Przedstawiono szczegółowe zagadnienia dotyczące realizacji projektów przez następujące instytucje: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Narodowy Bank Polski, Fundację "Fundusz Współpracy", Najwyższą Izbę Kontroli.

Dodatkowo, przedstawicielki Komisji Europejskiej przybliżyły zebranym perspektywy rozwoju twinningu i TAIEX w najbliższych latach.

Prezentacja KPK

Zdjęcia

 

© Ministerstwo Spraw Zagranicznych Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa tel. (+4822) 523 9000