Wideokonferencja dot. nowych zasad realizacji projektów twinningowych

Szanowni Państwo,

Nawiązując do wiadomości z 1 września 2017 r. przedstawiamy prezentacje, które zostały wygłoszone przez przedstawicieli Komisji Europejskiej podczas wideokonferencji w dniu 21 września 2017 r.

1, 2, 3, 4

KPK

© Ministerstwo Spraw Zagranicznych Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa tel. (+4822) 523 9000