Logo strony - Twinning Współpraca Bliźniacza

Główne dokumenty twinningowe

Twinning Manual i dokumenty powiązane:

 

Twinning Manual 2017 - edycja 2018 - obowiązujący od 22 listopada 2018 r. dla projektów nowych lub jeszcze niezaakceptowanych przez KE.

 Twinning Manual 2017 - obowiązujący dla projektów ogłoszonych od 1 lipca 2017 r.

 
Twinning Manual 2012 - aktualizacja 2013-2014


Aneksy do Twinning Manual 2012 - Listopad 2013


Twinning Manual 2012

 

Twinning Manual 2009

Twinning Manual 2007

Podręcznik współpracy bliźniaczej dla dawców pomocy. -  Zawiera wytyczne przygotowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych dla polskich instytucji publicznych realizujących projekty twinningowe. Historia dokumentu: Podręcznik pierwotnie został przyjęty przez KERM (Komitet Europejski Rady Ministrów) 24 lipca 2009 r., następnie jego nowelizacja została przyjęta przez KSE (Komitet do Spraw Europejskich) w kwietniu 2010 r. (po wprowadzeniu uwag Ministerstwa Finansów zgłoszonych podczas posiedzenia KSE 30 marca 2010 r.) 

W związku z wprowadzeniem przez Komisję Europejską w lipcu 2017 r nowych zasad realizacji projektów Podręcznik obecnie nie jest aktualny. Jednak główne wytyczne dot. realizacji projektów np. zasady delegowania pracowników, zasady wynagradzania pracowników pozostają niezmienione. - styczeń 2018 r.

Instytucje Mandated Body:*

© Ministerstwo Spraw Zagranicznych Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa tel. (+4822) 523 9000